TRƯỞNG THÀNH là nhận ra mình lớn lên từng ngày theo cách của từng người

26/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là tập sống cùng mọi người vì mọi người, vì chúng ta là một tập thể.

 Trưởng thành là nhận ra mình lớn lên từng ngày theo cách của từng người: Một chuyến leo núi tôi nhận ra mục đích không phải leo lên tới đầu tiên, nhưng làm sao để mọi người cùng xuống núi an toàn quan trọng hơn và báo ngay cho người nhà biết. Trưởng thành là tập sống cùng mọi người vì mọi người, vì chúng ta là một tập thể.
A431977F-69D7-43FF-A8F1-0FD743BFA6F3%20(1)

Người dự thi: Hà Thiên Phú

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.