Trách nhiệm xã hội
"Sứ mệnh nước tinh khiết cho cộng đồng"

Sứ mệnh nước tinh khiết cho cộng đồng

Trải qua hơn 5 năm phát triển, Karofi luôn trung thành với sứ mệnh: "Tạo ra những giá trị khác biệt, đóng góp cho cuộc sống hạnh phúc hơn của mọi người trên hành tinh xanh tươi đẹp", sứ mệnh này sẽ là kim chỉ nam trên bước đường Karofi xây dựng, trưởng thành và trường tồn với thời gian.

Lịch sử phát triển

11/2015

Họp báo ra mắt: Chương trình Tận Tâm Vì Tương Lai Việt
Karofi Việt Nam triển khai chương trình Tận tâm vì tương lai Việt, tặng 75 triệu lít nước tinh khiết tại các tỉnh phía Bắc

11/2015

Tận Tâm Vì Tương Lai Việt: tại Huyện Ứng Hòa
Karofi trao tặng 60 Máy lọc nước tại khu vực ô nhiễm xã Đông Lỗ, Ứng Hòa.

02/2016

Tận Tâm Vì Tương Lai Việt: tại làng ung thư Yên Lã
Karofi trao tặng 30 Máy lọc nước tại “làng ung thư” Yên Lão - 1 trong 10 ngôi làng có nguồn nước được coi là ô nhiễm nhất cả nước.

02/2016

Tận Tâm Vì Tương Lai Việt: tại Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hà Nam
Karofi trao tặng 50 máy lọc nước Karofi cho 15 khu trường học, tương đương với 6.000 học sinh tại Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hà Nam.

Hành trình: "Tận tâm vì tương lai Việt" & "Sứ mệnh nước tinh khiết cho cộng đồng"

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh