Trưởng thành là khi ta cảm thấy mình càng hoàn thiện và thành công!

10/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta cảm thấy mình càng hoàn thiện và thành công!

Trưởng thành là khi ta cảm thấy mỗi ngày mới bắt đầu là một chặng đường cần phải phấn đấu phía trước. Biết cảm nhận mọi thứ xung quanh không đơn giản như ta nghĩ khi bé. Khi trưởng thành ta sẽ thấy ta cần phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và hơn nữa là xã hội. Mỗi lần vấp ngã là một lần vươn lên, không ngừng hoàn thiện bản thân. Biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Trưởng thành là khi ta cảm thấy mình càng hoàn thiện và thành công!

Người dự thi: Bùi Quý Thân

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.