Trưởng thành là khi bạn biết yêu thương chính bản thân mình

06/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi bạn biết yêu thương chính bản thân mình

Trưởng thành là khi bạn biết yêu thương chính bản thân mình. Biết cách chăm sóc những người xung quanh bạn và đặc biệt là không làm những việc được gọi là trái đạo đức cũng như những hành động liên quan tới việc trái đạo đức đó. Nếu thật sự trưởng thành, bản thân mỗi người phải trưởng thành từ những hành động nhỏ nhất không chỉ trong suy nghĩ, tư tưởng.

Người dự thi: Phạm Như

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.