Trưởng thành là khi sống cho gia đình và mục tiêu bản thân

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi con người ta sống cho gia đình và mục tiêu của bản thân là trên hết.

Trưởng thành là khi con người ta sống cho gia đình và mục tiêu của bản thân là trên hết.

MG_3820

Người dự thi: Đặng Hữu Tình

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.