Trưởng thành là khi ta hiểu rõ gian khổ mà mình phải trải qua

01/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta hiểu rõ gian khổ mà mình phải trải qua

Ngày bé cứ tưởng chỉ có thuốc là đắng lớn rồi mới biết có những thứ còn đắng hơn cả thuốc. Ngày bé lúc nào cũng mong lớn thật nhanh để làm những gì mình thích. Giờ lớn rồi mới biết mọi việc không dễ dàng thích là được đâu ấy là trửơng thành.

IMG_20180523_215231

Người dự thi: Lương Thị Huyền

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.