Trưởng thành là khi ta bình tĩnh trước mọi biến cố trong cuộc sống.

02/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta bình tĩnh trước mọi biến cố trong cuộc sống.

Trưởng thành là khi ta bình tĩnh trước mọi biến cố trong cuộc sống.

Người dự thi: Nguyễn Thị Thanh

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.