Trưởng thành là khi ta bình tĩnh trước mọi biến cố trong cuộc sống.

02/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta bình tĩnh trước mọi biến cố trong cuộc sống.

Trưởng thành là khi ta bình tĩnh trước mọi biến cố trong cuộc sống.

20180628_155129

Người dự thi: Nguyễn Thị Thanh

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.