Trưởng thành là khi con biết nói lời xin lỗi

01/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi con biết nói lời xin lỗi

Trưởng thành là khi con biết nói lời xin lỗi!

Screenshot_3

Screenshot_4

Người dự thi: Trần Thị Hồng Hà

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.