Trưởng thành là khi bạn trở thành thuyền trưởng

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi bạn trở thành thuyền trưởng, tự xác định hướng đi, tự quyết định và dám chịu trách nhiệm về mọi điều cho con thuyền cuộc đời của mình.

Trưởng thành là khi bạn trở thành thuyền trưởng, tự xác định hướng đi, tự quyết định và dám chịu trách nhiệm về mọi điều cho con thuyền cuộc đời của mình.

Người trưởng thành - Võ Thế Vĩ

Người dự thi: Võ Trần Thế Vĩ

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.