CHUYÊN GIA CHIA SẺ

 “Cách bạn uống nước thể hiện sức khỏe của bạn”

PGS. TS. Nguyễn Thị Hà – Chuyên gia Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên

  • MÁY LỌC NƯỚC DÙNG MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG
    Bước 1: Kiểm tra nguồn điện cấp cho máy lọc nước Bước 2: Kiểm tra nguồn nước cấp cho máy lọc nước - Bơm đầy nước lên bể chứa Bước 3: Đấu tắt Van áp thấp - Nếu máy hoạt động + Thay thế lõi lọc thô số
  • MÁY LỌC NƯỚC ĐANG LẮP ĐẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG BƠM
    Bước 1: Kiểm tra nguồn điện cấp cho máy lọc nước Bước 2: Kiểm tra nguồn nước cấp cho máy lọc nước - Bơm đầy nước lên bể chứa Bước 3: Đấu tắt Van áp thấp để máy hoạt động Bước 4: Kiểm tra các giắc cắm

CHUYÊN GIA CHIA SẺ

 “Cách bạn uống nước thể hiện sức khỏe của bạn”

PGS. TS. Nguyễn Thị Hà – Chuyên gia Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên