Tin tức

Tìm theo:
Với mỗi người, tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng và bất diệt.
28 Tháng 06

Với mỗi người, tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng...

Với mỗi người, tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng và bất diệt.

Tôi chưa trưởng thành!
28 Tháng 06

Tôi chưa trưởng thành!

Tôi chưa trưởng thành!

Chúng ta đã hiểu hết được nghĩa của hai chữ
28 Tháng 06

Chúng ta đã hiểu hết được nghĩa của hai chữ...

Chúng ta đã hiểu hết được nghĩa của hai chữ "Trưởng Thành"

Con muốn làm người lớn, con muốn được tự do làm điều con muốn
28 Tháng 06

Con muốn làm người lớn, con muốn được tự do làm...

Con muốn làm người lớn, con muốn được tự do làm điều con muốn

Trưởng thành là khi biết sống tình nghĩa và lo cho sức khỏe gia đình
28 Tháng 06

Trưởng thành là khi biết sống tình nghĩa và lo cho sức...

Trưởng thành là khi biết sống tình nghĩa và lo cho sức khỏe gia đình

Trưởng thành là khi bạn biết đối diện với cuộc sống
28 Tháng 06

Trưởng thành là khi bạn biết đối diện với cuộc...

Trưởng thành là khi bạn biết đối diện với cuộc sống

Vì con là tất cả đối với tôi!
28 Tháng 06

Vì con là tất cả đối với tôi!

Vì con là tất cả đối với tôi!

Trưởng thành là khi nhận ra giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống
28 Tháng 06

Trưởng thành là khi nhận ra giá trị của những điều...

Trưởng thành là khi nhận ra giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống

Trưởng thành là khi đôi lúc vẫn khóc òa!
28 Tháng 06

Trưởng thành là khi đôi lúc vẫn khóc òa!

Trưởng thành là khi đôi lúc vẫn khóc òa

Đã có lỗi xảy ra!