Nguyễn Tiến Đức

Kỹ thuật viên

Khu vực: Hà Nội

  • Phone: 0979633998
  • Email: karofihanoi10@gmail.com
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (5/5)

Thu Trang

lắp đặt rất nhanh và chu đáo