Nguyễn Long An

Kỹ thuật viên

Khu vực: Hà Nội

  • Phone: 0901705770
  • Email: karofihanoi03@gmail.com
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (5/5)

Tô Tên

Kỹ thuật viên Karofi chu đáo lại lắp đặt nhanh, cảm ơn