Trần Minh Tuấn

Kỹ thuật viên

Khu vực: Bình Định

  • Phone: 0901705848
  • Email: Karofibinhdinh01@gmail.com
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (5/5)

Vũ Hảo

KTV rất nhiệt tình, vui vẻ. Tôi rất hài lòng

Hồ Vũ Hảo

KTV rất nhiệt tình, vui vẻ. Tôi rất hài lòng