Đặng Trường Phú

Kỹ thuật viên

Khu vực: Khánh Hòa

  • Phone: 19006418
  • Email: bpcskh@karofi.vn
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (5/5)

Đặng ngọc sang

Quá tốt