Đàm Minh Huyên

Cộng tác viên

Khu vực: Cao Bằng

  • Phone: 0848404093
  • Email: Damminhhuyen93@gmail.com
  • Technicians: Karofi Group
  • Website: www.karofi.com

Mã QR

Đánh giá (5/5)

Huy

Năng lực tốt, nhiệt tình, chu đáo 😍