vi_sao_dat_chuan
Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi uống trực tiếp

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi uống trực tiếp: Kiểm soát 21 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh bắt buộc đối với nước uống trực tiếp

Xem chi tiết

Quy chuẩn cao nhất tại Việt Nam

Quy chuẩn cao nhất tại Việt Nam đối với nước uống trực tiếp

Xem chi tiết

Quy trình kiểm định nghiêm ngặt

Quy trình kiểm định nghiêm ngặt được hướng dẫn bởi Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) và UNICEF do Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường – thuộc bộ Y tế Việt Nam thực hiện

Xem chi tiết

BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ NƯỚC SẠCH ĐẠT CHUẨN

chuan_quoc_gia_ncttlg

MỨC ĐỘ SƠ CẤP (1)

  • Xét nghiệm trên một mẫu nước được chọn sẵn
  • Chứng nhận chất lượng của mẫu nước đó

MỨC ĐỘ TRUNG CẤP (2)

  • Xét nghiệm trên một sản phẩm được chọn sẵn
  • Chứng nhận hiệu quả lọc của sản phẩm đó

MỨC ĐỘ CAO CẤP (3)

  • Chọn ngẫu nhiên 1 số sản phẩm
  • Kiểm soát chất lượng theo vòng đời sản phẩm
  • Chứng nhận hiệu quả lọc của toàn bộ sản phẩm

* Các mức độ kiểm nghiệm Quy chuẩn quốc gia về nước uống trực tiếp QCVN6-1:2010/BYT  

QCVN 6-1: 2010/BYT

Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi uống trực tiếp

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM

THEO MỨC ĐỘ CAO CẤP (MỨC 3)

Kiểm tra giám sát cơ sở sản xuất sản phẩm
Lấy mẫu sản phẩm kiểm nghiệm

Kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu trong quy chuẩn

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC BAN ĐẦU

THỬ NGHIỆM CHUNG

Kiểm tra 5 chỉ số thông thường:
Clo tổng số, pH, độ đục, TDS, độ kiềm

THỬ NGHIỆM THỬ THÁCH

Kiểm tra 21 chỉ tiêu hóa lý và 5 chỉ tiêu vi sinh
(bắt buộc)

Đảm bảo thiết bị lọc có hiệu quả đối với tất cả các
nguồn nước có chất lượng nước đầu vào khác nhau

Đánh giá kết quả và cấp chứng nhận

Giám sát, kiểm tra và duy trì chứng nhận

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT

 

Thiết bị đang được người dân sử dụng
 

Đánh giá ngẫu nhiên
1% sản phẩm
 

Tiếp tục kiểm nghiệm
theo quy trình Bước 3

Duy trì
chứng nhận

Bạn đã hiểu về QCVN6-1:2010/BYT?