Dịch vụ bảo dưỡng
Hiện tại Karofi đang áp dụng các Gói dịch vụ đối với KH thuộc phạm vi nội thành Hà Nội. Tham khảo các Gói dịch vụ dưới đây và gọi ngay Hotline: 1900 6418 để được tư vấn về gói dịch vụ phù hợp nhất!
Total Care K5

Gói dịch vụ chăm sóc bảo hành toàn diện cho máy 5 cấp - Total Care K5

Khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

Bảo hành hoặc thay thế tất cả các linh kiện máy 5 cấp khi xảy ra sự cố.
Thay thế lõi lọc cho các lõi của máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi 5 cấp bao gồm: lõi lọc 1,2,3, màng RO và lõi T33 theo quy trình thay lõi như sau:
Lõi lọc số 1 = 4 lõi ( 3 tháng thay 1 lần, tương đương 4 lần thay)
Lõi lọc số 2 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 3 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Màng lọc RO sẽ được thay thế nếu bị tắc hoặc thủng màng trong quá trình sử dụng gói dịch vụ
Lõi lọc số 5 T33 = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Khi phát sinh phải thay thêm các lõi lọc không nằm trong hợp đồng thì khách hàng sẽ phải chịu thêm chi phí thay theo giá niêm yết tại tổng công ty máy lọc nước Karofi.
Bảo trì, bảo dưỡng máy, kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng định kỳ 3 tháng/ lần.
Xử lý, khắc phục 100% sự cố trong vòng 24h.
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Total Care K7

Gói dịch vụ chăm sóc bảo hành toàn diện cho máy 7 cấp - Total Care K7
Khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

Bảo hành hoặc thay thế tất cả các linh kiện thuộc máy 7 cấp khi xảy ra sự cố.
Thay thế lõi lọc cho các lõi của máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi 7 cấp gồm lõi 1,2,3, màng RO, lõi lọc T33, lõi khoáng đá, lõi nano bạc và quy trình thay lõi như sau:
Lõi lọc số 1 = 4 lõi ( 3 tháng thay 1 lần, tương đương 4 lần thay)
Lõi lọc số 2 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 3 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Màng lọc RO sẽ được thay thế nếu bị tắc hoặc thủng màng trong quá trình sử dụng gói dịch vụ
Lõi lọc số 5 T33 = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lọc lọc số 6 khoáng đá = 1 lõi ( 1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lọc lọc số 7 Nano bạc = 1 lõi ( 1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Khi phát sinh phải thay thêm các lõi lọc không nằm trong hợp đồng thì khách hàng sẽ phải chịu thêm chi phí thay theo giá niêm yết tại tổng công ty máy lọc nước Karofi.
Bảo trì, bảo dưỡng máy, kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng định kỳ 3 tháng/ lần.
Xử lý, khắc phục 100% sự cố trong vòng 24h.
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Total Care K8

Gói dịch vụ chăm sóc bảo hành toàn diện cho máy 8 cấp - Total Care K8

Khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

Bảo hành hoặc thay thế tất cả các linh kiện thuộc máy 8 cấp khi xảy ra sự cố.

Thay thế lõi lọc cho các lõi của máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi 8 cấp gồm lõi 1,2,3, màng RO, lõi lọc T33, lõi khoáng đá, lõi hồng ngoại xa, lõi nano bạc và quy trình thay lõi như sau:

Thay thế lõi lọc cho các lõi của máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi 5 cấp bao gồm: lõi lọc 1,2,3, màng RO và lõi T33 theo quy trình thay lõi như sau:
Lõi lọc số 1 = 4 lõi (3 tháng thay 1 lần, tương đương 4 lần thay)
Lõi lọc số 2 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 3 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Màng lọc RO sẽ được thay thế nếu bị tắc hoặc thủng màng trong quá trình sử dụng gói dịch vụ
Lõi lọc số 5 T33 = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 6 khoáng đá = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 7 hồng ngoại xa= 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 8 Nano bạc = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Khi phát sinh phải thay thêm các lõi lọc không nằm trong hợp đồng thì khách hàng sẽ phải chịu thêm chi phí thay theo giá niêm yết tại tổng công ty máy lọc nước Karofi.
Bảo trì, bảo dưỡng máy, kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng định kỳ 3 tháng/ lần.
Xử lý, khắc phục 100% sự cố trong vòng 24h.
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Dynamic Care DK7

Gói dịch vụ chăm sóc, thay lõi và bảo trì bảo dưỡng định kỳ - Dynamic Care DK7

Khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

Thay thế lõi lọc cho các lõi của máy lọc nước bao gồm lõi 1,2,3,lõi lọc T33, lõi khoáng đá, lõi nano bạc và quy trình thay lõi như sau:
Lõi lọc số 1 = 4 lõi ( 3 tháng thay 1 lần, tương đương 4 lần thay)
Lõi lọc số 2 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 3 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 5 T33 = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 6 khoáng đá = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 7 Nano bạc = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay.
Các linh kiện như: Bình áp, bơm 8369, màng lọc RO khi hỏng trong quá trình sử dụng gói nếu khách hàng thay thế được giảm giá 30% so với giá niêm yết tại tổng công ty Karofi.
Các linh kiện còn lại của máy khi hư hỏng trong quá trình dùng gói, nếu khách hàng muốn thay thế sẽ tính phí theo giá niêm yết theo qui định của công ty Karofi.
Bảo trì, bảo dưỡng máy, kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng định kỳ 3 tháng/ lần.
Xử lý, khắc phục 100% sự cố trong vòng 24h.
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Dynamic Care DK8

Gói dịch vụ chăm sóc, thay lõi và bảo trì bảo dưỡng định kỳ - Dynamic Care DK8

Khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

Thay thế lõi lọc cho các lõi của máy lọc nước bao gồm lõi 1,2,3,lõi lọc T33, lõi khoáng đá, lõi hồng ngoại xa, lõi nano bạc và quy trình thay lõi như sau:
Lõi lọc số 1 = 4 lõi ( 3 tháng thay 1 lần, tương đương 4 lần thay)
Lõi lọc số 2 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 3 = 2 lõi (6 tháng thay 1 lần, tương đương 2 lần thay)
Lõi lọc số 5 T33 = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 6 khoáng đá = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 7 hồng ngoại xa= 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Lõi lọc số 8 Nano bạc = 1 lõi (1 năm thay 1 lần, tương đương 1 lần thay)
Các linh kiện như: Bình áp, bơm 8369, màng lọc RO khi hỏng trong quá trình sử dụng gói nếu khách hàng thay thế được giảm giá 30% so với giá niêm yết tại tổng công ty Karofi.
Các linh kiện còn lại của máy khi hư hỏng trong quá trình dùng gói, nếu khách hàng muốn thay thế sẽ tính phí theo giá niêm yết theo qui định của công ty Karofi.
Bảo trì, bảo dưỡng máy, kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng định kỳ 3 tháng/ lần.
Xử lý, khắc phục 100% sự cố trong vòng 24h.
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt.

Gói Bảo trì (Safety)

Gói dịch vụ bảo trì định kỳ (gói Safety)

Khách hàng được hưởng các quyền lợi sau:

Bảo trì, bảo dưỡng máy, kiểm tra chất lượng nước tại nhà khách hàng định kỳ 3 tháng/lần.
Xử lý, khắc phục 100% sự cố trong vòng 24h, miễn phí tiền công sửa chữa khi có sự cố phát sinh (ngoại trừ trường hợp phải thay linh kiện).
Tư vấn sử dụng máy và các giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt.
Hỗ trợ sục rửa màng RO (nếu tắc, bẩn).

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN SỬ DỤNG GÓI BẢO DƯỠNG

Hãy nhập thông tin của bạn vào ô dưới đây, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhât tới bạn:

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh