• Bộ lọc
 • Cấu tạo máy
  • Hút bình
  • Úp bình
  • RO
 • Khoảng giá
  • Dưới 5 triệu
  • Từ 5 - 7 triệu
  • Từ 7 - 10 triệu
  • Trên 10 triệu
 • Công nghệ máy
  • AIoTec
  • VoiceCall
 • Lõi lọc
  • 6 lõi
  • 7 lõi
  • 8 lõi
  • 9 lõi
  • 10 lõi
  • 11 lõi
  • 12 lõi
  • 3 lõi
 • Công suất lọc
  • 04 - 10 người
  • Trên 10 người

Có 62 sản phẩm

Sắp xếp theo