• Máy lọc nước iRO 2.0
  • Máy lọc nước sRO có khả năng tự động sục rửa màng và hoạt động ngay cả khi nước cấp yếu
  • Lõi lọc Karofi Nano Silver
  • Máy lọc nước Karofi
  • Lõi Karofi Nano Silver
  • Máy lọc nước sRO 7 cấp
  • Máy lọc nước thông minh iRO 1,1, 8 cấp
  • Tủ IQ