Open post

MÁY LỌC NƯỚC DÙNG MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Xử lý sự cố Ngày Đăng: 19 Tháng Bảy 2019

Bước 1: Kiểm tra nguồn điện cấp cho máy lọc nước Bước 2: Kiểm tra nguồn nước cấp cho máy lọc nước – Bơm đầy nước lên bể chứa Bước 3: Đấu tắt Van áp thấp – Nếu máy hoạt động + Thay thế lõi lọc thô số 1 + Kiểm tra van áp thấp: […]

Xem tiếpMore Tag
Open post

MÁY LỌC NƯỚC ĐANG LẮP ĐẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG BƠM

Xử lý sự cố Ngày Đăng: 19 Tháng Bảy 2019

Bước 1: Kiểm tra nguồn điện cấp cho máy lọc nước Bước 2: Kiểm tra nguồn nước cấp cho máy lọc nước – Bơm đầy nước lên bể chứa Bước 3: Đấu tắt Van áp thấp để máy hoạt động Bước 4: Kiểm tra các giắc cắm dây điện trong hệ thống máy lọc nước […]

Xem tiếpMore Tag