Thành tích đạt được

Top 100 sản phẩm vàng năm 2012

Chúng nhận máy lọc nước ro cao cấp Karofi

Thương hiệu uy tín 2013

Thương hiệu uy tín 2013Thương hiệu uy tín 2013

Top 100 sản phẩm chất lượng cao 2013

Top 100 sản phẩm chất lượng cao 2013

Top 100 sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013

Top 100 sản phẩm tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013

Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

Sản phẩm Máy lọc nước thông minh Karofi đạt chứng nhận của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường -  Bộ Y tế về Quy chuẩn quốc gia đối với nước uống trực tiếp.

    Đạt chứng nhận của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường -  Bộ Y tế về Quy chuẩn quốc gia đối với nước uống trực tiếp.

Nguồn:karofi.com