• Máy lọc nước sRO có khả năng tự động sục rửa màng và hoạt động ngay cả khi nước cấp yếu
 • Máy lọc nước sRO
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 7 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 7 cấp

Model: KT-KS70
 • Bộ vi điều khiển thông minh

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 4.990.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 8 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 8 cấp

Model: KT-KS80
 • Bộ vi điều khiển 

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 5.130.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Model: KT-KSI90
 • Bộ vi điều khiển 

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 6.100.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Máy lọc nước tiêu chuẩn sRO 9 cấp

Model: KT-KS90-A
 • Bộ vi điều khiển 

 • Màng RO Filmtec DOW - USA

 • Công suất: 10L/H

 • Giá niêm yết (không tủ): 5.490.000 VNĐ

 

Xem chi tiết