Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HCV351-WH

 • Tích hợp hệ thống lọc RO tinh khiết 6 cấp

 • Làm lạnh bằng Block Thái Lan

 • Giá niêm yết: 9.000.000 VNĐ

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HCV151-WH

 • Công nghệ hút bình

 • Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ     

 • Sử dụng Block Thái Lan

 • Giá niêm yết: 5.500.000 VNĐ

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HCT651-WH

 • Công nghệ úp bình

 • Công nghệ làm lạnh bằng Block

 • Khoang lạnh chứa đồ 

 • Giá niêm yết: 4.180.000 VNĐ

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HCT551-WH

 • Công nghệ úp bình

 • Công nghệ làm lạnh bằng Block

 • Khoang chứa đồ tiện lợi

 • Giá niêm yết: 3.970.000 VNĐ

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HCV051-WH

 • Đèn Led hiển thị chế độ hoạt động
 • Chế độ tự động lấy nước 
 • Khóa an toàn với trẻ nhỏ
 • Giá niêm yết: 4.310.000 VNĐ

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: EPU030S

 • Hai chế độ nóng lạnh trong một vòi nước

 • Tích hợp hệ thống lọc RO tinh khiết 6 cấp

 • Hệ thống nén khí LG hàng đầu thế giới

 • Giá niêm yết: 12.000.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HC300-W

 • Công nghệ hút bình 20L

 • Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ

 • Làm lạnh bằng Block, BH tới 3 năm

 • Giá niêm yết: 5.500.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HC300RO

 • Tích hợp hệ thống lọc RO 5 cấp

 • Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ     

 • Làm lạnh bằng Block, BH tới 3 năm

 • Giá niêm yết: 8.800.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HC02-W

 • Công nghệ hút bình 20L

 • Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ

 • Làm lạnh bằng Block, BH 3 năm

 • Giá niêm yết: 4.070.000 VNĐ

 

Xem chi tiết
Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh

Model: HC01-W

 • Công nghệ úp bình 20L

 • Làm lạnh bằng Block, BH 3 năm

 • Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ 

 • Giá niêm yết: 2.990.000 VNĐ

 

Xem chi tiết