Project of pure water production line at Central Lung Hospital

20/11/2019

Share:

Năm 2016, Karofi được chọn là đơn vị cung cấp lắp đặt và chuyển giao dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đạt chuẩn cho Bệnh viện Phổi trung ương.

bv-phoi-tw-may-loc-nuoc

Hệ thống có công suất 150l/h với bình chứa 2000l, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hàng nghìn bệnh nhân. Chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước uống trực tiếp QCVN 06 – 1/2010/BYT được Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc bộ Y tế chứng nhận theo hệ tiêu chuẩn của WHO.

On time filter replacement for a healthier family

Lifetime clean water with the durable machine

Pre-filtration filter (Up to 12 months), RO membrane (24-36 months), Post-filtration filter (From 12 months)

*Note: The filter core products after being replaced should be disposed of at the prescribed place, the recycling bin for recycling plastic.