Vị trí đang tuyển dụng
Vị trí công việc Ngày hết hạn Số lượng Địa điểm
Đại Diện Bán Hàng Quảng Bình 30/06/2020 1 Hà Nội
Đại Diện Bán Hàng Quảng Nam 30/06/2020 01 Hà Nội
Đại Diện Bán Hàng Phú Thọ 30/06/2020 01 Phú Thọ
Đại Diện Bán Hàng Thạch Thất_Phúc Thọ 30/06/2020 01 Thạch Thất_Phúc Thọ
Đại Diện Bán Hàng Thanh Hóa 31/05/2020 01 Thanh Hóa
ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2MB và không đặt mật khẩu.

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh