Trường thành la khi yêu thương con trong từng giọt nước

11/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành la khi con trao sức khỏe phụng dưỡng cha me. Trường thành la khi yêu thương con trong từng giọt nước, la khi biết nghi ve người đã chăm lo cho mình từng giọt nước đầu đời.

Trưởng thành la khi con trao sức khỏe phụng dưỡng cha me. Trường thành la khi yêu thương con trong từng giọt nước, la khi biết nghi ve người đã chăm lo cho mình từng giọt nước đầu đời. 

Người dự thi: Lê Viết Hùng

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.