Open post
Ô nhiễm nước

Hiện trạng nguồn nước tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Điểm Tin Nguồn Nước Ngày Đăng: 18 Tháng Sáu 2019

Hiện nay nguồn nước ngầm ở các vùng này đang phải đối diện với vấn đề xâm nhập mặn, ô nhiễm vi sinh và kim loại nặng nghiêm trọng do việc hình thành và phát triển của các khu công nghiệp đồng thời là sự khai thác nước không có quy hoạch.

Xem tiếpMore Tag