Open post

CÁC NGUY CƠ TIỀM ẦN TRONG NGUỒN NƯỚC NHÀ BẠN (CHẤT HỮU CƠ)

Chất gây ô nhiễm Chất hữu cơ: cacbonhidrat, chất béo, protein, nhiên liệu, chất màu, thuốc, trừ sâu, phụ gia dược thực phẩm,… Đặc điểm của ô nhiễm chất hữu cơ. Nước bị nhiễm các chất hữu cơ dễ phân hủy hay chất hữu cơ bền vững sẽ có mùi hôi, vị lạ khó chịu […]

Xem tiếpMore Tag
Open post

CÁC NGUY CƠ TIỀM ẦN TRONG NGUỒN NƯỚC NHÀ BẠN (NITRIT)

Chất gây ô nhiễm Ion nitrit NO₂⁻ Đặc điểm Ion nitrit (NO₂⁻) chứa nitơ trong trạng thái ôxi hóa tương đối không ổn định. Là kết quả của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong tự nhiên, trong các chất thải và các nguồn phân bón mà con người trực tiếp […]

Xem tiếpMore Tag

Posts navigation

1 2