Trưởng thành, là phần người lấn át phần con; biết sai ở đâu và sửa thế nào.

23/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành, là phần người lấn át phần con; biết sai ở đâu và sửa thế nào.

Trưởng thành, là phần người lấn át phần con; biết sai ở đâu và sửa thế nào.

 

<p right;\"="" style="text-align: right;"> Người dự thi: Khuyết Tâm

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh