Trưởng thành là ở cách suy nghĩ và hành động

05/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là ở cách suy nghĩ và hành động

Trường thành là gì? Trưởng thành không phải ở tuổi tác, trưởng thành cũng không phải ở ngoại hình,mà là ở cách suy ngĩ và hành động.Mỗi người có một cách trưởng thành khác nhau,có người gặp biến cố trong cuộc đời nên trưởng thành,có người thì đọc sách và giao tiếp nhiều với những người có kinh nghiệm sống...Cá nhân tôi trưởng thành vì tuổi thơ khốn khó và những trải nghiệm tinh thần đầy đau đớn.Vậy nên tôi nghĩ trưởng thành là ở hành động,đó là quan điểm của tôi về sự trưởng thành còn bạn thì sao?

Người dự thi: Hoà Lê

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh