TRƯỞNG THÀNH là nhận ra mình lớn lên từng ngày theo cách của từng người

26/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là tập sống cùng mọi người vì mọi người, vì chúng ta là một tập thể.

  Trưởng thành là nhận ra mình lớn lên từng ngày theo cách của từng người: Một chuyến leo núi tôi nhận ra mục đích không phải leo lên tới đầu tiên, nhưng làm sao để mọi người cùng xuống núi an toàn quan trọng hơn và báo ngay cho người nhà biết. Trưởng thành là tập sống cùng mọi người vì mọi người, vì chúng ta là một tập thể.

<span a="" an="" c="" ch="" cho="" font-family:="" font-size:="" helvetica="" i="" i:="" leo="" m="" n="" ng="" ngay="" nh="" o="" p="" quan="" ra="" sao="" segoe="" text-align:"="" t="" t.="" ta="" theo="" u="" y="">Người dự thi: Hà Thiên Phú

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh