Trưởng thành là lắng nghe và chăm sóc những người thân yêu

29/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Theo tôi, khi tôi biết sống chậm lại, quan tâm, lắng nghe và chăm sóc người thân yêu quanh mình thì hai từ

Theo tôi, khi tôi biết sống chậm lại, quan tâm, lắng nghe và chăm sóc người thân yêu quanh mình thì hai từ "TRƯỞNG THÀNH" lúc đó mới hiện hữu! Đừng làm vì trách nhiệm mà hãy làm vì con tim.

Người dự thi: Hà Thanh Bình

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh