Trường thành la khi yêu thương con trong từng giọt nước

11/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành la khi con trao sức khỏe phụng dưỡng cha me. Trường thành la khi yêu thương con trong từng giọt nước, la khi biết nghi ve người đã chăm lo cho mình từng giọt nước đầu đời.

Trưởng thành la khi con trao sức khỏe phụng dưỡng cha me. Trường thành la khi yêu thương con trong từng giọt nước, la khi biết nghi ve người đã chăm lo cho mình từng giọt nước đầu đời. 

Người dự thi: Lê Viết Hùng

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh