Trưởng thành là khi tìm mọi cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi bạn gặp những khó khăn khiến bạn gục ngã ..nhưng bạn không gục ngã.

 

 

Trưởng thành là khi ? nói nôm na thì trưởng thành là cảm xúc của con người trước sóng gió cuộc đời, là khi bạn gặp những khó khăn khiến bạn gục ngã ..nhưng bạn không gục ngã. khi những điều tồi tệ nhất xãy ra,nhưng bạn vẫn coi đó như là 1 thử thách và tìm cách vượt qua nó là khi bạn nhận thức được rằng..cuộc đời ngắn lắm.. đừng quan tâm ,hay làm những điều tồi tệ trong khi minh có muôn vàn điều tốt có thể làm cho người khác.

Người dự thi: Phan Nhật Tâm

 

 

 

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh