Trưởng thành là khi ta thấy được những khó khăn trong cuộc sống

06/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta thấy được những khó khăn trong cuộc sống

Trưởng thành là khi ta thấy được những khó khăn trong cuộc sống, biết sống vì mình, vì gia đình . Trưởng thành là khi ta không khóc khi thất bại. Trưởng thành là khi ta biết tự mình vượt qua mọi thử thách phía trước để hướng đến mục tiêu đặt ra.

Người dự thi: Nguyễn Thị Vui

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh