Trưởng thành là khi ta có cái nhìn sâu sắc hơn về mỗi người hơn là nhìn bề ngoài mà phán xét

25/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta có cái nhìn sâu sắc hơn về mỗi người hơn là nhìn bề ngoài mà phán xét

Trưởng thành là khi ta có cái nhìn sâu sắc hơn về mỗi người hơn là nhìn bề ngoài mà phán xét. 

Người dự thi: Nguyễn Minh Hiền

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh