Trưởng thành là khi ta cảm thấy mình càng hoàn thiện và thành công!

10/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta cảm thấy mình càng hoàn thiện và thành công!

Trưởng thành là khi ta cảm thấy mỗi ngày mới bắt đầu là một chặng đường cần phải phấn đấu phía trước. Biết cảm nhận mọi thứ xung quanh không đơn giản như ta nghĩ khi bé. Khi trưởng thành ta sẽ thấy ta cần phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và hơn nữa là xã hội. Mỗi lần vấp ngã là một lần vươn lên, không ngừng hoàn thiện bản thân. Biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Trưởng thành là khi ta cảm thấy mình càng hoàn thiện và thành công!

Người dự thi: Bùi Quý Thân

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh