Trưởng thành là khi nhận thức trách nhiệm về sự tồn tại của mình

10/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi nhận thức trách nhiệm về sự tồn tại của mình

<span a="" c="" ch="" font-family:="" font-size:="" helvetica="" i="" khi="" m="" n="" ng="" nh="" segoe="" span="" style="" color:"="">Trưởng thành là khi nhận thức trách nhiệm về sự tồn tại của mình
Yêu thương, chia sẻ quý trọng những gì quanh mình
Luôn cố gắng cho mọi lỗ lực đi lên Không bỏ cuộc trước mọi khó khăn
Trưởng thành là khi phía trước luôn chờ mình tiến tới

Người dự thi: Phạm Thị Thúy

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh