Trưởng thành là khi nhắm mắt lại bạn không chỉ nghĩ về bản thân mình mà bạn còn lo lắng cho mọi người xung quanh

03/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi nhắm mắt lại bạn không chỉ nghĩ về bản thân mình mà bạn còn lo lắng cho mọi người xung quanh

Trưởng thành là khi nhắm mắt lại bạn không chỉ nghĩ về bản thân mình mà bạn còn lo lắng cho mọi người xung quanh, là khi bạn cố gắng sống thật tốt mỗi ngày để những người yêu thương không cần bận tâm về bạn, trưởng thành thật sự là khi bạn nhận ra rằng hạnh phúc xuất phát từ những điều giản dị xung quanh chúng ta, trưởng thành là cả một quá trình ta phấn đấu.

Người dự thi: Đặng Thùy Phương Trang

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh