Trưởng thành là khi chúng ta làm bất kì điều gì đều không nghĩ đến cái tôi

14/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi chúng ta làm bất kì điều gì đều không nghĩ đến cái tôi

Theo tôi. Trưởng thành là khi chúng ta làm bất kì điều gì đều không nghĩ đến cái tôi, không vì cái tôi cá nhân mà sẽ vì cảm xúc của người khác.

Người dự thi: Bùi Huyền

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh