Trưởng thành là khi biết quan tâm, yêu thương bố mẹ

11/07/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi biết quan tâm, yêu thương bố mẹ

Trưởng thành là khi biết quan tâm, yêu thương bố mẹ, dù tôi không khỏe mạnh nhưng tôi vẫn muốn giúp bố mẹ thật nhiều việc. Tôi cho đó là người trưởng thành.

Người dự thi: Phạm Thị Tiếp

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh