TRƯỞNG THÀNH là khi biết đứng trên đôi chân của mình

25/05/2018

Chia sẻ bài viết:

TRƯỞNG THÀNH là khi biết đứng trên đôi chân của mình và can đảm chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm

"Trưởng thành là khi" với tôi tôi cũng biết mình đã trưởng thành hay chưa nữa .Còn rất nhiều thứ mà tôi chưa làm được nhưng cũng có rất nhiều thứ mà tôi đã làm được. Con người ta có mấy ai là toàn diện đâu phải k các bạn và tôi thì cũng như vậy thôi . Luôn luôn cố gắng để hoàn thiện mình hơn . Tôi thiết nghĩ "trưởng thành là khi " tôi biết đứng trên đôi chân của mình,suy nghĩ bằng khối óc của mình và can đảm chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm đó mới là một người trưởng thành đích thực . Tôi xin phép.cám ơn các bạn , cám ơn karofi đã có một chương trinh rất có ý nghĩa ,đậm nhân văn.

(Ảnh minh họa)

Người dự thi: Vũ Văn Thế

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh