Trưởng thành là khi bạn tự đứng trên đôi chân của mình

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi bạn tự đứng trên đôi chân của mình, suy nghĩ bằng cái đầu của mình và can đảm chịu trách nhiệm về mọi việc mình đã làm.

Trưởng thành là khi bạn tự đứng trên đôi chân của mình, suy nghĩ bằng cái đầu của mình và can đảm chịu trách nhiệm về mọi việc mình đã làm.

  • Trưởng thành là khi bạn dám nghĩ dám làm và dám yêu hết mình. Cuộc sống này ngắn lắm vậy nên bạn hãy yêu thương, sống là chính mình khi còn có thể.
  • Trưởng thành là khi bạn biết rằng bạn đã làm được những gì cho những người thân yêu bên cạnh bạn? Hãy trao yêu thương nhận hy vọng, trao sức khỏe nhận nụ cười.

Người trưởng thành - Bá Xoan

​Người dự thi: Bá Thị Xoan

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh