Trưởng thành là khi bạn trở thành thuyền trưởng

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi bạn trở thành thuyền trưởng, tự xác định hướng đi, tự quyết định và dám chịu trách nhiệm về mọi điều cho con thuyền cuộc đời của mình.

Trưởng thành là khi bạn trở thành thuyền trưởng, tự xác định hướng đi, tự quyết định và dám chịu trách nhiệm về mọi điều cho con thuyền cuộc đời của mình.

Người trưởng thành - Võ Thế Vĩ

Người dự thi: Võ Trần Thế Vĩ

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh