Trưởng thành là khi bạn thực sự hiểu rõ bản thân mình

25/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Theo tôi, trưởng thành là khi bạn thực sự hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ Bạn là ai trong cuộc đời này.

 

Trưởng thành là khi hiểu rõ: Bạn là ai trong cuộc đời này! Trưởng thành là khi bạn biết bộ quần áo này đẹp với người ta nhưng chưa chắc mặc lên đã hợp với mình. Trưởng thành là khi bạn dũng cảm bỏ qua trào lưu xã hội để tìm đến điều thực sự phù hợp với bản thân. Trưởng thành là khi mọi người quay lưng nhưng bạn vẫn tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Trưởng thành là khi mọi người tán dương thành công của bạn nhưng bạn biết rõ trong đó có những điều chưa thực sự trọn vẹn. Theo tôi, trưởng thành là khi bạn thực sự hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ Bạn là ai trong cuộc đời này.

Người dự thi: Trần Thị Hậu


Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh