Trưởng thành là khi bạn làm hết trách nhiệm bản thân với mọi công việc trong cuộc sống

18/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi bạn làm hết trách nhiệm bản thân với mọi công việc trong cuộc sống

Trưởng thành là khi bạn làm hết trách nhiệm bản thân với mọi công việc trong cuộc sống. Là sống có kỷ luật, kiểm soát được thời gian cá nhân. Quan tâm và yêu thương gia đình của bạn. Là khi bạn tự lo được cho bản thân của mình. Và Chúa luôn bên bạn. God bless you.

Người dự thi: Phạm Minh Tú

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh