Trưởng thành không chỉ là có tuổi, tiền, công việc mà là biết nghĩ cho gia đình

05/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành không chỉ là có tiền có tuổi có công việc mà nó là chúng ta đã biết nghĩ cho gia đình

Trưởng thành không chỉ là có tiền có tuổi có công việc mà nó là chúng ta đã biết nghĩ cho gia đình

Người dự thi: Nguyễn Trọng Nghiệp

Thay lõi đúng hạn, bảo vệ gia đình bạn

Nước sạch trọn đời, máy bền bỉ hơn

Lõi lọc thô (đến 12 tháng), Màng RO (từ 24-36 tháng), Lõi lọc chức năng (từ 12 tháng)

*Lưu ý: Các sản phẩm lõi lọc sau khi thay nên được xả đúng nơi quy định, thùng rác dành cho nhựa tái sinh.