Tôi trưởng thành khi tôi được làm Mẹ

14/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Tôi trưởng thành khi tôi được làm Mẹ

Tôi trưởng thành khi tôi được làm Mẹ. "Con gái yếu đuối, nhưng Mẹ mạnh mẽ" Khi từ lập trường của người con gái là luôn muốn nhận tình yêu thương được chuyển đổi thành lập trường của người Mẹ là luôn muốn chia sẻ tình yêu thương vô đối, vô hạn thì lúc này tôi trở thành sự tồn tại mạnh mẽ có thể làm được bất cứ điều gì. Đó là lúc tôi trưởng thành Khi có con

Người dự thi: Ninh Thị Thành

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh