Người trưởng thành thật sự khi họ nhận ra được mọi việc diễn ra trong cuộc đời họ

22/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Người trưởng thành thật sự khi họ nhận ra được mọi việc diễn ra trong cuộc đời họ

Người trưởng thành thật sự khi họ nhận ra được mọi việc diễn ra trong cuộc đời họ mà người khác nhìn vào và nói: "người đó đã thật sự trưởng thành rồi".

Người dự thi: Phạm Minh Trực

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh